• مهاجرت به کانادامشهد 37674865-051
  • مهاجرت به کاناداونکوور 6049311666-001
  • مهاجرت به کانادافرمانیه 22293100-021

مهاجرت به کانادابا مجوز رسمی از شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت
نسرین میرزایی یزد  شماره عضویت:R415727
بابک یلتقیان  شماره عضویت:R422527

 

مجوز نظام پزشکی کانادا یک مجوز یک شکل و هماهنگ به رسمیت شناخته شده در سراسر کانادا است که در کل کشور قابل استفاده است.

امتحاناتی که داوطلبان باید در آنها موفق شوند تا پروانه خود را از نظام پزشکی کانادا دریافت کرده و نام خود را در انجمن پزشکی کانادا ثبت کنند عبارتند از:

 

 (The Medical Council of Canada Evaluating Examination (MCCEE
(The Medical Council of Canada Qualifying Part I (MCCQE Part ۱
(The Medical Council of Canada Qualifying Examination Part II (MCCQE ۲


که تا به امروز (صد هزار) پزشک در لیست پزشکان دارای مجوز نظام پزشکی کانادا می باشند لازم به ذکر است که تمام پزشکان ایران (متخصص) ملزم به قبولی در امتحانات MCCEE و MCCQEI هستند.

آزمون MCCEE در کشورهای گوناگونی برگزار می شود. امارات، ترکیه، و ارمنستان بیشترین شرکت کننده از پزشکان ساکن در ایران را به خود اختصاص می دهند. بنابراین پزشکان عزیز می توانند قبل از ورود به کانادا در این امتحانات شرکت نمایند و پس از ورود در اولین فرصت ممکن پروانه خود را دریافت نمایند.