• مشهد 37674865-051
  • ونکوور 6049311666-001
  • فرمانیه 22293100-021
  • مهاجرت به کانادامشهد 37674865-051
  • مهاجرت به کاناداونکوور 6049311666-001
  • مهاجرت به کانادافرمانیه 22293100-021

مهاجرت به کانادابا مجوز رسمی از شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت
نسرین میرزایی یزد  شماره عضویت:R415727
بابک یلتقیان شماره عضویت:R422527

‌‌1- مدارك‌ Certificate   و Diploma و كليه‌ مدارك‌ دانشگاهي‌ (آكادميك) 2 يا 3 سال‌ تحصيل‌ معادل‌ حداقل‌ 60  واحد به‌ شرط‌ تحصيل‌ پيوسته‌ و همگن‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌Bachelor  نمي‌شود، بعد از ديپلم‌ دبيرستاني، كارداني ارزشيابي‌ مي‌شوند.

 

‌‌2- مدارك‌Bachelor  بعد از ديپلم‌ دبيرستان، كارشناسي ارزشيابي‌ مي‌شوند.

 

3- مدارکMaster  با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، كارشناسي‌ ارشد ارزشيابي‌ مي‌شوند. 4- مدارك‌Ph.D.  با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، دكترا ارزشيابي‌ مي‌شوند.

 

جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ كانادا

 

dic-1