• مهاجرت به کانادامشهد 37674865-051
  • مهاجرت به کاناداونکوور 6049311666-001
  • مهاجرت به کانادافرمانیه 22293100-021

مهاجرت به کانادابا مجوز رسمی از شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت
نسرین میرزایی یزد  شماره عضویت:R415727
بابک یلتقیان  شماره عضویت:R422527

 

از تاریخ 1 آوریل 2009 ، وزارت مهاجرت و فرهنگی جوامع کبک به مهاجران دارنده گواهی نامه انتخاب کبک (*CSQ) که در دوره-های زبان فرانسه خارج از کشور پس از 22 اکتبر 2008 شرکت کرده اند، تا سقف 1500 دلار کانادا بازپرداخت می کند. مقداری که شما می توانید ادعا کنید، مجموع مبالغی است که پرداخت کرده اید (البته تا حداکثر 1500 دلار کانادا) و این مبلغ باید در یک رسید اداری توسط موسسه آموزشی که در آن کلاس های خود را گذرانده اید، ثبت شده باشد. تبدیل مبلغی که شما برای کلاس های خود پرداخت کرده اید، به ارز کانادا، زمانی محاسبه خواهد شد که وزارت مهاجرت و فرهنگی جوامع درخواست شما را برای بازپرداخت، دریافت کند.
برای اینکه واجد شرایط برای بازپرداخت باشید، شما باید:
- گواهی انتخاب کبک (CSQ) را قبل از شروع کلاس های زبان فرانسه داشته باشید
- کلاس ها را در یکی از شعب معتبر وزارت گذرانده باشید
- کلاس های خود را پس از 22 اکتبر 2008 تمام کرده باشید
- حداقل 16 ساله باشید، وقتی کلاس خود را شروع می کنید.
که داشتن همه این موارد، الزامی است.
وزارت موافقت نامه هایی را با بیش از 70 موسسات آموزشی در سراسر جهان امضا کرده است. بسیاری از این موسسات متعلق به شبکه اتحاد فرانسه هستند. در زمان ثبت نام شما، موسسه باید مورد تایید وزارت طبق این توافق نامه باشد.
شما می توانید از مبتدی، متوسط یا پیشرفته دوره های آموزشی به زبان فرانسه بگذرانید. اما سطح پیشرفته C زیرنظر مرجع چارچوب مشترک اروپا برای زبان ها (CEFR) واجد شرایط این بازپرداخت نیست. برای واجد شرایط بودن برای بازپرداخت، شما باید یک دوره کامل را تمام کرده باشید و در پایان دوره، موسسه برای شما یک گواهی نامه تایید مطالعه فراهم می کند که شما تعداد ساعات لازم را تمام کرده اید. فقط اصل اسناد به عنوان مدارک لازم قابل قبول است.
فرم درخواست بازپرداخت شامل یک بخش است که باید توسط دانشجو تکمیل شده و یک بخش دیگر که باید توسط موسسه آموزشی کامل بگردد. قبل از خروج از کشور اصلی خود، شما باید از موسسه آموزشی که در آن کلاس گذرانده اید، بخواهید که تمام اطلاعات مورد نیاز در فرم فراهم کند، آن را امضا و توسط مهر موسسه، مهر کند.
شما نمی توانید فرم خود را از کشور اصلی خود ارسال کنید چرا که نیاز به اطلاعات خاصی است که شما تنها هنگامی که وارد کبک شدید، می توانید آن ها را بدست آورید. فرم های لازم را پس از تکمیل به وزارت مهاجرت و فرهنگی جوامع واقع در شهر مونترال یا نزدیکترین دفتر خدمات مهاجرتی کبک به محل اقامت خود در کبک، ارسال کنید. مهلت ارسال درخواست یک سال پس از اخذ اقامت دائم است.
فرم های مربوطه و اطلاعات تکمیلی را می توانید از سایت www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/remboursement دریافت کنید. در ایران کلاس هایی که توسط سفارت فرانسه برگزار می شود، مورد تایید این وزارت خواهد بود.

* Certificate de sélection du Québec ، این گواهی بعد از قبولی در مصاحبه کبک به فرد داده می شود .