• مهاجرت به کانادامشهد 37674865-051
  • مهاجرت به کاناداونکوور 6049311666-001
  • مهاجرت به کانادافرمانیه 22293100-021

مهاجرت به کانادابا مجوز رسمی از شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت
نسرین میرزایی یزد  شماره عضویت:R415727
بابک یلتقیان  شماره عضویت:R422527

 

وزیر مهاجرت کبک خانم (Kathleen Weil) در جلسۀ ماه گذشته خود خبر از اعمال تغییرات گسترده ای در زمینه سیستم جذب مهاجران جدید به این استان در طی یک برنامه سه ساله از 2012 تا 2015 میلادی داد و هدف از این تغییرات را بهبود وضعیت اقتصادی، جمعیتی و رشد و گسترش زبان فرانسه اعلام نمود.

ظاهراً بزودی برای دورۀ سه ساله که از سال 2012 آغاز خواهد شد باید منتظر تغییراتی به شرح ذیل باشیم:

50% مهاجران جدید از رشته های اولویت دار و 50% بعدی از رشته های بدون اولویت انتخاب خواهند شد (بدون توجه به تعداد کسانی که اقدام می کنند)
همانطور که می دانیم هم اکنون اقدام از طریق نیروهای متخصص کبک بر اساس لیست اعلام شده از طریق این استان می باشد که در آن اولویت دار بودن رشته های خاص مشخص شده است.

ارزش زبان فرانسه و روش سنجش سطح زبان متقاضیان تغییر خواهد کرد و احتمالاً یکی از این تغییرات درخواست مدرک زبان فرانسه از ابتدای اقدام خواهد بود.
ثابت ماندن تعداد متقاضیان تأئید شده نیز یکی دیگر از اهداف این برنامۀ سه ساله است. در حال حاضر 50000 متقاضی برای هر سال مورد قبول قرار می گیرند که این تعداد تغییر نخواهد کرد. همچنین قرار است برنامه ای در نظر گرفته شود که 65% تا 75% از مهاجران متخصص زیر 35 سال باشند.
تغییر دیگر اعمال محدودیت بر اساس محل جغرافیایی زندگی متقاضی است. در برنامه آتی هر کدام تنها 30% سهمیه دارند.