Tag: سرمایه گذاری در کانادا

This is the default blog subtitle. Title & subititle can be different for categories, tags, dates, authors, etc!

نکاتی مهم برای خرید بیزینس در کانادا

نکاتی مهم برای خرید بیزینس در کانادا
لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

خرید یک بیزینس، امری دشوار است. در اینجا به چند نکته که باید در ذهن داشته باشید اشاره می کنیم:

بدانید که چه زمانی روی چه چیزی باید تمرکز نمایید. چشم انداز کاری…..

Read More

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری کبک

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری کبک
لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

کارآفرینی در ونکوور ایالت بریتیش کلمبیا در غرب کانادا واقع است. مرکز این ایالت ویکتوریاست و بزرگترین شهر آن ونکوور است. مهاجرپذیری این ایالت نقش حائزاهمیتی در پیشرفت این … جدول امتیازبندی بریتیش‌کلمبیا… سابقه ی کار سابقه مدت فعالیت امتیاز سابقه ی مالکیت و مدیریت یک بیزینس کمتر از 12 ماه 0 12 تا 24 […]

Read More

برنامه های تجاری و سرمایه گذاری فدرال

برنامه های تجاری و سرمایه گذاری فدرال
لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

کارآفرینی در ونکوور ایالت بریتیش کلمبیا در غرب کانادا واقع است. مرکز این ایالت ویکتوریاست و بزرگترین شهر آن ونکوور است. مهاجرپذیری این ایالت نقش حائزاهمیتی در پیشرفت این … جدول امتیازبندی بریتیش‌کلمبیا… سابقه ی کار سابقه مدت فعالیت امتیاز سابقه ی مالکیت و مدیریت یک بیزینس کمتر از 12 ماه 0 12 تا 24 […]

Read More

جدول مقایسه برنامه‌های استانی

جدول مقایسه برنامه‌های استانی
لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

کارآفرینی در ونکوور ایالت بریتیش کلمبیا در غرب کانادا واقع است. مرکز این ایالت ویکتوریاست و بزرگترین شهر آن ونکوور است. مهاجرپذیری این ایالت نقش حائزاهمیتی در پیشرفت این … جدول امتیازبندی بریتیش‌کلمبیا… سابقه ی کار سابقه مدت فعالیت امتیاز سابقه ی مالکیت و مدیریت یک بیزینس کمتر از 12 ماه 0 12 تا 24 […]

Read More

برنامه منتخب استانی ساسکاچوان

برنامه منتخب استانی ساسکاچوان
لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

دانشگاه های ساسکاچوان بهترین دانشگاه های ساسکاچوان کانادا university of Saskatchewan university of regina luther college at the university of regina first nat… جدول امتیازبندی ساسکاچوان فاکتور توضیح امتیاز حداکثر امتیاز سن 20 یا کمتر 0 15 29-21 10 39-30 15  54-40 10 0 بیشتر از 50 … هزینه زندگی در ساسکاچوان کانادا… هزینه زندگی […]

Read More