Tag: تحصیلی در کانادا

This is the default blog subtitle. Title & subititle can be different for categories, tags, dates, authors, etc!

ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا
لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

ویزای تحصیلی کانادا ویزای تحصیلی در کانادا شما باید حداقل 4 تا 6 ماه قبل از شروع برنامه ی تحصیلی برای ویزا درخواست دهید. شما ابتدا فرم های درخواست ویزا را پس از گرفتن پذیرش از مرکز آموزشی مورد نظر (دانشگاه یا مدرسه) به صورت آنلاین در سایت پر می کنید. هیچ مرکز درخواست ویزا […]

Read More