Tag: برنامه های کارآفرینی کانادا

This is the default blog subtitle. Title & subititle can be different for categories, tags, dates, authors, etc!

مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی

مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی
لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

کانادا کشوری مناسب برای زندگی… کانادا کشوری مناسب برای زندگی براساس مطالعات اخیری که توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) صورت گرفته به این نتیجه رسیده که کانادا از لحاظ استان… تحصیل در کانادا تحصیل در مدارس کانادا، برای افرادی که اقامت دائم کانادا را دارند و شهروندان و فرزندان افرادی که ویزای کار […]

Read More

کارآفرینی کبک

کارآفرینی کبک
لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

کانادا کشوری مناسب برای زندگی… کانادا کشوری مناسب برای زندگی براساس مطالعات اخیری که توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) صورت گرفته به این نتیجه رسیده که کانادا از لحاظ استان… تحصیل در کانادا تحصیل در مدارس کانادا، برای افرادی که اقامت دائم کانادا را دارند و شهروندان و فرزندان افرادی که ویزای کار […]

Read More

برنامه منتخب استانی نیوبرانزویک

برنامه منتخب استانی نیوبرانزویک
لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

جدول امتیازبندی نیوبرانزویک… سن سن امتیاز 24-22 5 50-35 10 55-51 5 مهارت زبان نمره CLB امتیاز 7 یا بیشتر 20 6 16 5 1… مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی… مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی استان مانيتوبا سرزمینی سرسبز، آفتابی، زیبا، آرام و با اقتصادی قوی (رشد سالانه 2/2%)، در قلب کشور کانادا […]

Read More

آینده برنامه‌های کارآفرینی استانی کانادا

آینده برنامه‌های کارآفرینی استانی کانادا
لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

روش هایی که در ابتدای ورود به خاک کانادا اقامت دائم ارائه می کنند: در این روش مبلغ ودیعه پرداخت شده نقش تعهد را بازی می‌کند که در صورت راه اندازی شروط کارآفرینی استان این مبلغ باز پس داده می شود…

Read More