مالیات در کانادا

اگر قصد سرمایه گذاری در کانادا و یا اقامت دائم کانادا را دارید اطلاع از سیستم مالیاتی کانادا، بسیار حائز اهمیت است

لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

مالیات در کانادا

اگر قصد سرمایه گذاری در کانادا و یا اقامت دائم کانادا را دارید اطلاع از نظام مالیات در کانادا ، بسیار حائز اهمیت است. کانادا، حکومتی فدرال دارد و قوانین در هر یک از استانه های کانادا باهم متفاوت است.

بنابراین، مالیات بین دولت فدرال و استان های مختلف تقسیم می شود. استان های  کانادا مانند دولت فدرال، بر روی درآمد، مصرف کالا و ثروت مالیات می بندند.

مالیات های فدرال توسط Canada Revenue Agency) CRA) جمع آوری می شود. طبق توافقنامه های جمع آوری مالیات، CRA موارد زیر را جمع آوری می کند و به استان ها ارسال می کند:

 • جمع آوری مالیات بر درآمد شخصی استانی از سوی تمامی استان ها به جز کبک، از طریق سیستم یکپارچه ی بازگشت مالیات
 • مالیات های شرکتی از سوی تمامی استان ها به جز کبک و آلبرتا
 • بخشی از مالیات بر فروش هماهنگ شده (HST) که به نسبت استان هایی که آن را اجرا کرده اند، مازاد بر نرخ مالیات کالاها و خدمات فدرال است

مالیات بر درآمد در کانادا

ساکنان کانادا باید نسبت بر درآمدی که دارند مالیات بپردازند. دولت فدرال بخش اعظم مالیات بر درآمد را اخذ می کند و استان ها هم به استثنای کبک درصدهای پایین تری را می گیرند.

مالیات بر درآمد در سراسر کانادا معمولا به صورت تصاعدی افزایش می یابد و می توان گفت که افرادی که درآمد بالا دارند نسبت به افرادی که درآمد پایین تری دارند درصد بالاتری مالیات می پردازند.

زمانی که درآمد به شکل سود سرمایه اخذ می شود، تنها نیمی از سود سرمایه به عنوان مالیات بر درآمد اخذ می شود. برای نیمی دیگر مالیاتی اخذ نمی شود.

مالیات در کانادا

نرخ های مالیات بر درآمد فدرال

در سال 2019 مالیات بر درآمدهای زیر بدین شرح می باشد:

درآمد مالیات
47.630دلار 15 درصد
95.259تا47.630 دلار 20.5 درصد
147.667 تا 95.259دلار 26 درصد
210.371 تا 147.667 دلار 29 درصد
بالای 210 دلار 33 درصد

لازم به ذکر است که درآمدهای مشمول مالیات عبارت اند از درآمد ناخالص منهای هرگونه کسر مالیات، معافیت ها یا سایر تنظیماتی که در آن سال مالیاتی مجاز بوده است.

مالیات در کانادا

مالیات در کانادا

نرخ های مالیات بر درآمد استانی

مالیات در بریتیش کلمبیا

درآمد مالیات
38.898 دلار 5.06 درصد
77.797 تا 38.898 دلار 7.7درصد
89.320 تا 77.797 10.5 درصد
108.460 تا 89.320 دلار 12.29 درصد
بالای 108.460 دلار 14.7 درصد

مالیات در آلبرتا

درآمد مالیات
126.625 10 درصد
151.950 تا 126.625 دلار 12 درصد
202.600 تا 151.950 دلار 13 درصد
303.900 تا 202.600 دلار 14 درصد
بالای 303.900 دلار 15 درصد

مالیات در نیوبرانزویک

درآمد مالیات
41.059 دلار 9.68 درصد
82.119 تا 41.059 دلار 14.82 درصد
133.507 تا 82.119 دلار 16.52درصد
152.100 تا 133.507 دلار 17.84 درصد
بالای 152.100 20.3 درصد

مالیات در منیتوبا

درآمد مالیات
31.465 دلار 10.8 درصد
68.005تا 31.465 دلار 12.75 درصد
68.005 دلار به بالا 17.4 درصد

مالیات در نیوفانلند و لابرادور

درآمد مالیات
35.851 دلار 8.7 دلار
71.701 تا 35.851 دلار 14.5 درصد
128.010 تا 71.701 دلار 15.8 درصد
179.214 تا 128.010 دلار 17.3 درصد
بالای 179.214 دلار 18.3درصد

مالیات در نوااسکوشیا

درآمد مالیات
29.590 دلار 8.7 دلار
59.180 تا 29.590 دلار 14.5 درصد
93/000 تا 59.180 دلار 16.6 درصد
150.000 تا 93.000 دلار 17.5درصد
بالای 150.000 دلار 21 درصد

مالیات در انتاریو

درآمد مالیات
42.201 5.05 درصد
84.404 تا 42/201 دلار 9.15 دلار
150.000 تا 84.404 دلار 11.16 درصد
220.00 تا 150.000دلار 12.16 درصد
بالای 220.000 دلار 13.16 درصد

مالیات در ساسکاچوان

درآمد مالیات
45.225 دلار 11 درصد
129.214 تا 45.225 دلار 13 درصد
بالای 129.214 دلار 15 درصد

مالیات در جزیره ی پرینس ادوارد

درآمد مالیات
31.984 دلار 9.8 درصد
63.969 تا 31.984 دلار 13.8 درصد
بالای 63.969 دلار 16.07 درصد

مالیات در کبک

درآمد مالیات
42.201 دلار 15 درصد
85.405 تا 42.705 دلار 20 درصد
85.405 تا 103.915 دلار 24 درصد
بالای 103 هزار دلار 25.75 درصد

مالیات در یوکان

درآمد مالیات
45.916 دلار 6.4 درصد
91.831 تا 45.916 دلار 9 درصد
142.353 تا 91.831 دلار 10.9 درصد
500.000 تا 142.353 دلار 12.8 درصد
بالای 500.000 دلار 15 درصد

مالیات در نوناووت

درآمد مالیات
43.780 دلار 4 درصد
87.560 تا 43.780 دلار 7 درصد
142.353 تا 87.560 دلار 9 درصد
بالای 142.353 دلار 11.5 درصد

مالیات فیش حقوقی در کانادا

کارمندان کانادایی باید انواع مالیات ها را از فیش حقوقی خود کسر کرده و به نهادهای مختلف پرداخت کنند. از آن میان می توان به وارد زیر اشاره کرد:

 • برنامه ی بازنشستگی و مستمری بگیری کانادا
 • بیمه ی اشتغال
 • مالیات سلامت کارمندان
 • برنامه ی بازنشستگی و مستمری بگیری کبک
 • صندوق خدمات سلامت
 • برنامه ی بیمه ی والدین کبک
 • کمیسیون استانداردهای کار
 • صندوق توسعه ی مهارت های نیروی کار
 • مالیات بر پاداش
 • حق بیمه ی پاداش کارگران

 

مالیات در کانادا برای شرکت ها

اگر علاقه مند به برنامه های کارآفرینی و  سرمایه گذاری کانادا هستید، باید بدانید درآمد و سرمایه ی شرکت ها و سازمان های بزرگ کانادایی هم مشمول مالیات است. درآمد شرکت قبل از اینکه بین سهامداران به عنوان سود سهام توزیع شود مشمول مالیات قرار می گیرد. اعتبار مالیاتی برای افرادی که سود سهام دریافت می کنند فراهم می شود تا مالیاتی که در سطح شرکت پرداخت شده نشان داده شود.

مالیات های شرکت ها در سطح استانی و فدرال اخذ می شود. علاوه بر این مالیات شرکت ها به نرخ های مختلف بسته به اندازه یا نوع کسب و کار شرکت اخذ می شود برای نمونه در آلبرتا مالیات بر درآمد شرکت ها در سطح استانی و فدرال برای اکثر کسب و کارها 25 درصد برای اکثر کسب و کارها و 15 درصد برای کسب و کار های کوچک است.

 

مالیات کالاهای مصرفی

دولت فدرال کانادا 5 درصد مالیات ارزش افزوده به نام مالیات کالاها و خدمات (GST) اخذ می کند. همچنین در پنج استان مالیات بر فروش هماهنگ شده (HST) اخذ می نماید. HST  ترکیبی از GST و مالیات بر فروش استانی است.

استان های بریتیش کلمبیا، ساسکاشوان و مانیتوبا بر روی اجناس خرده فروشی ها مالیات وضع می کنند. استان کبک مالیات ارزش افزوده ی خود را تحت عنوان مالیات بر فروش کبک اخذ می کند. استان آلبرتا و مناطق نانووات و یوکان و نورثوست مالیات بر فروش ندارند.

طریقه ی اخذ مالیات بر فروش در فروشگاه ها، برای بسیاری از تازه واردان به کانادا کمی گیج کننده است. برای نمونه، یک فرد وارد مغازه ای در انتاریو می شود و می خواهد کالایی را که قیمت آن 10 دلار است خریداری کند. وقتی به صندوق می رسد و می خواهد پول آن را پرداخت کند جمع مبلغ نوشته شده در فاکتور 11.30 دلار است و او باید این مبلغ اضافی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

جدول امتیازبندی بریتیش‌کلمبیا... سابقه ی کار سابقه مدت فعالیت امتیاز سابقه ی مالکیت و مدیریت یک بیزینس کمتر از 12 ماه 0 12 تا 24 ماه 4 25 تا 36 ماه 6 ...
کارآفرینی در ونکور ایالت بریتیش کلمبیا در غرب کانادا واقع است. مرکز این ایالت ویکتوریاست و بزرگترین شهر آن ونکوور است. مهاجرپذیری این ایالت نقش حائزاهمیتی در پیشرفت این ...
هزینه زندگی در نواسکوشیا اقتصاد نواسکوشیا دارای تنوع زیادی است و هالیفکس (Halifax) به عنوان مرکز استان نواسکوشیا  صنایع متنوعی دارد  و قلب اقتصاد بخش آتلانتیک کانادا محسوب می ...
برنامه منتخب استانی نیوبرانزویک... درباره نیوبرانزویک استان نیوبرانزویک در شرق کانادا است. مردم به دو زبان انگلیسی و فرانسوی در آن صحبت می‌کنند و اکثریت مردم (نزدیک به هشتاد درصد)به زب...
جدول امتیازبندی منیتوبا سن سن امتیاز کمتر از 21 0 21 تا 24 5 25 تا 29 10 30 تا 44 15 45 تا 49 5 50 تا 54 5 بیشتر از 54 سال 0...
برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا... ایالت بریتیش کلمبیا در غرب کانادا واقع است. مرکز این ایالت ویکتوریاست و بزرگترین شهر آن ونکوور است. مهاجرپذیری این ایالت نقش حائزاهمیتی در پیشرفت ای...
کارآفرینی در کانادا کارآفرینی در کانادا برنامه های کارآفرینی کانادا استانی است و هر استان در وب سایت مهاجرتی خود برنامه مستقلی از سایر استان ها تعریف کرده است ، جهت شروع...
شرایط گرفتن مجوز دندانپزشکی در نیوبرانزویک کانادا... 1- ارایه فرم تکمیل شده و محضری شده. 2- کپی از مدرک دانشگاه دندانپزشکی ( فارغ التحصیلان جدید می توانند قسمت 14 فرم را تکمیل کنند و یک کپی از مدرک را...