• Emailمشهد 37674865-051
  • Emailاصفهان 36689530-031
  • Emailونکوور 7788201063-001

iccrc n2با مجوز رسمی از شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت
نسرین میرزایی یزد   شماره :R415727

Increased-immigration-to-Australiaبراساس گزارش دپارتمان مهاجرت و شهروندی استرالیا، در تاریخ 14 جون سال 2013، تعداد مهاجران به استان ها و قلمروهای این كشور

، كه تحت ویزای دائم در سال 12-2011 وارد استرالیا شده اند، افزایش چشمگیری داشته است.
در این گزارش نكات حائز اهمیتی به چشم می خورد كه می توان به موارد زیر اشاره كرد :
1. در سال 12-2011، 245270 نفر به عنوان مهاجر دائمی وارد استرالیا شده اند. (15 درصد بیشتر از سال 11-2010 كه تعداد 213409 نفر بوده است)
2. تقریبا سه چهارم این تعداد افراد،‌ 3 ناحیه زیر را برای اقامت انتخاب كرده اند :
• ولز جنوبی جدید (28.9 درصد)
• ویكتوریا (25.1 درصد)
• كوئینزلند (18.4 درصد)
3. در سال 12-2011، برای اولین بار تعداد مهاجران از سال 09-2008 افزایش پیدا كرده است؛ كه در این زمینه 3 ناحیه زیر ركورددار هستند‌ :
• قلمرو پایتختی استرالیا (37.2 درصد)
• استرالیای غربی (25.3 درصد)
• ولز جنوبی جدید (24.3 درصد)
4. بیشترین مهاجران به استرالیا در سال 12-2011، از كشورهای زیر بوده اند :
• نیوزلند (30102 نفر)
• هند (28310 نفر)
• چین (26744 نفر)
• انگلستان (26161 نفر)
5. افراد متخصصی كه در سال 12-2011 به استرالیا مهاجرت كرده اند، نواحی زیر را در اولویت خود برای اقامت انتخاب كرده اند :
• ولز جنوبی جدید (26.7 درصد)
• ویكتوریا (23.8 درصد)
• استرالیای غربی (20.6 درصد)

برگرفته از
وب‌سایت دپارتمان مهاجرت و شهروندی استرالیا